Skip to main content

Tái định hình đàm luận trực tuyến

Chúng tôi phát triển và duy trì phần mềm cho mạng xã hội liên hợp. Không có tỷ phú hay tập đoàn lớn nào ở đây — chúng tôi hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của bạn.

Ủng hộ chúng tôi

Chúng tôi đang xây dựng lại phương tiện truyền thông xã hội để mọi người có thể xây dựng cộng đồng lành mạnh tại địa phương, kết nối toàn cầu và sở hữu sự hiện diện trực tuyến của mình. Là một tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi dẫn đầu sự phát triển của Mastodon. Chúng tôi là một phần của mạng lưới rộng lớn các tổ chức xây dựng trên công nghệ web xã hội. Cùng nhau, chúng tôi đang chiếm lại quảng trường kỹ thuật số. Hãy giúp chúng tôi xây dựng mạng xã hội cho mọi người.

Ủng hộ ngay

Mọi khoản quyên góp đều được chuyển trực tiếp đến sự phát triển và hoạt động của Mastodon. Việc quyên góp định kỳ giúp chúng tôi lập kế hoạch lâu dài. Chúng tôi mãi biết ơn từng đô la chúng tôi nhận được — Cảm ơn bạn!

Patreon

Các nhà tài trợ Patreon có quyền truy cập vào Kênh Discord Mastodon dành cho các nhà phát triển, quản trị viên máy chủ và những người ủng hộ web xã hội.

Ủng hộ trên Patreon

GitHub

Nhà tài trợ GitHub nhận được huy hiệu Mastodon cho hồ sơ Tổ chức hoặc Cá nhân của họ. Ngoài ra chúng tôi không trả phí!

Ủng hộ trên GitHub

Trực tiếp

Ủng hộ trực tiếp được hoan nghênh thông qua Stripe. Chúng là những món quà tuyệt vời!

Ủng hộ trực tiếp

Tài trợ và kết nối doanh nghiệp

Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp từ các nhà tài trợ thương mại để giúp tiếp tục công việc của chúng tôi. Nếu bạn muốn xem logo của công ty bạn cùng với một liên kết đến trang web của bạn, bạn có thể trở thành nhà tài trợ trực tiếp thông qua nền tảng riêng của chúng tôi! Bạn cũng có thể dùng Benevity nếu doanh nghiệp của bạn có. Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã xây dựng web xã hội, đặc biệt là những nhà tài trợ.

Trở thành nhà tài trợ

Chúng tôi sử dụng quyên góp như thế nào

Các khoản quyên góp sẽ hướng tới việc phát triển phần mềm, trả tiền cho những người đóng góp thiết yếu như nhà phát triển web, nhà phát triển ứng dụng di động và nhà thiết kế. Các khoản quyên góp của bạn cũng hỗ trợ chi phí pháp lý và tiếp thị để vận động và nâng cao nhận thức về mạng xã hội và Mastodon. Ngoài ra, chúng tôi vận hành hai máy chủ Mastodon lớn nhất, được duy trì thông qua đóng góp tài chính và hiện vật. Để biết chi tiết, hãy xem báo cáo thường niên mới nhất của chúng tôi.

Xây dựng mạng xã hội

Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà phát triển để giúp xây dựng tương lai của cộng đồng trực tuyến với Mastodon. Có rất nhiều việc phải làm — chúng tôi cần trợ giúp về các tính năng mới, hoạt động mở rộng quy mô, cải thiện tài liệu, v. v. — nhưng công việc không dừng lại ở đây. Chúng tôi đóng góp cho giao thức truyền thông xã hội phi tập trung làm nền tảng cho Mastodon, ActivityPub và cộng tác với cộng đồng web xã hội sử dụng nó. Tham gia cuộc cách mạng mạng xã hội!

Đóng góp cho Mastodon

Ủng hộ bởi

Fastly
Datadog
Postmark
Medium
Lickability
Ramotion
AirVPN
Fire Stick Tricks
Papers Owl
Sex Toy Collective
sister-sites.co.uk
Masto.host - Fully managed Mastodon hosting
Auscasinos - Online casinos in Australia
Nettikasinot
Wide Angle Analytics
Experts Help Take My Online Classes - NoNeedToStudy.com
Krystal Hosting
Golden Eagle Coins
Mask Network
EarthWeb
SidesMedia
Bountii
Download VPN for PC by VeePN super simple, fast and trustful VPN for all family.
easyDNS
MiniTool Partition Wizard
Kevani
Bitcoin VPS
inkedin.com
Casino Fiables
iBoysoft Data Recovery
Farbridge
Onestein B.V.
Rottmann Ventures GmbH
Custom Comet
Internet Archive
Blind Five Year Old
Better Humans Make Better Leaders
SDF Public Access UNIX System
Kaleidos (Taiga & Penpot)
BairesDev
Happeo intranet
iGaming.com

Nhà tài trợ

Gold sponsor

Kyohei Hamaguchi / @tnzk

Nhà tài trợ Bạc

Martin Seeger

Nhà tài trợ Bạc

noellabo

Nhà tài trợ Bạc

Hiroyuki Wakimoto (TOMOKI++)

Nhà tài trợ Bạc

Deborah Goldsmith

Nhà tài trợ Bạc

Evan Prodromou

Nhà tài trợ Bạc

Eelco M

Nhà tài trợ Bạc

Aras Pranckevicius

Nhà tài trợ Bạc

Look To The Right

Nhà tài trợ Bạc

Rob Verseijden

Nhà tài trợ Bạc

Posters Union Australia (Shlee)

Nhà tài trợ Bạc

Ian

Nhà tài trợ Bạc

Clay

Nhà tài trợ Bạc

EduReviewer

Nhà tài trợ Bạc

Charu Sharma

Nhà tài trợ Bạc

Timo Tijhof

Nhà tài trợ Bạc

John bean

Nhà tài trợ Bạc

K Web OOD

Nhà tài trợ Bạc

Jon Henshaw

Nhà tài trợ Bạc

Colin Cornaby

Nhà tài trợ Bạc

Tod Kurt

Nhà tài trợ Bạc

Dave Rahardja

Nhà tài trợ Bạc

Tom McCarty

Nhà tài trợ Bạc

Timnit

Nhà tài trợ Bạc

Chet Hendrickson

Nhà tài trợ Bạc

Brandon Weaver

Nhà tài trợ Bạc

Ann Johnson

Nhà tài trợ Bạc

Jordan Kay

Nhà tài trợ Bạc

Elias Halvorson

Nhà tài trợ Bạc

John Newton

Nhà tài trợ Bạc

Jerry Bell

Nhà tài trợ Bạc

Brian Marick

Nhà tài trợ Bạc

Joanna Creates Art

Nhà tài trợ Bạc

Benjamin Goering

Nhà tài trợ Bạc

Steve Tran

Nhà tài trợ Bạc

Александр Суворов

Nhà tài trợ Bạc

Frederic Jacobs

Nhà tài trợ Bạc

Jeff Standen

Nhà tài trợ Bạc

Craft CMS

Nhà tài trợ Bạc

Joichi Ito

Nhà tài trợ Bạc

Wladimir Palant

Nhà tài trợ Bạc

Brian Krebs

Nhà tài trợ Bạc

Nancy Baym

Nhà tài trợ Bạc

Matthew Hemby

Nhà tài trợ Bạc

Mike Langlois

Nhà tài trợ Bạc

Matt Blaze

Nhà tài trợ Bạc

Marcus Hutchins

Nhà tài trợ Bạc

SDF Public Access UNIX System

Nhà tài trợ Bạc

Xiufeng Guo

Nhà tài trợ Bạc

phillip torrone

Nhà tài trợ Bạc

Bret Victor

Nhà tài trợ Bạc

Sho Kuwamoto

Nhà tài trợ Bạc

Bart Decrem

Nhà tài trợ Bạc

Mastodon.world Admins

Nhà tài trợ Bạc

Andrew Denton

Nhà tài trợ Bạc

Jason Schwarz

Nhà tài trợ Bạc

Denis_4l

Nhà tài trợ Bạc

Stan Baranowski

Nhà tài trợ Bạc

stellex consulting GmbH

Nhà tài trợ Bạc

Udo M. Rader

Nhà tài trợ Bạc

Michael Foster

Nhà tài trợ Bạc

Jason Punyon

Đặc biệt cảm ơn tới

Nhà tài trợ

Moritz Heiber

Nhà tài trợ

Masto.host

Nhà tài trợ

G Berton Latamore

Nhà tài trợ

James Valleroy

Nhà tài trợ

akyoz

Nhà tài trợ

Ivan Sagalaev

Nhà tài trợ

Jaycee

Nhà tài trợ

Michelle Merendino

Nhà tài trợ

zunda

Nhà tài trợ

Claire Eckelman

Nhà tài trợ

David Spector

Nhà tài trợ

Jon Lindemann

Nhà tài trợ

George Roberts

Nhà tài trợ

Adam Wiggins

Nhà tài trợ

Jonathan Redding

Nhà tài trợ

KeineAhnung

Nhà tài trợ

Drewler

Nhà tài trợ

Andy Piper

Nhà tài trợ

Justin Jackson

Nhà tài trợ

Coralie Chevallier

Nhà tài trợ

Jashan Chittesh

Nhà tài trợ

Dmitry Tantsur

Nhà tài trợ

Paul Weber

Nhà tài trợ

Paddy Boocock

Nhà tài trợ

Henri Sivonen

Nhà tài trợ

Michael Montour

Nhà tài trợ

masarakki

Nhà tài trợ

David Schoppik

Nhà tài trợ

Glen Graves

Nhà tài trợ

Dan Tappan

Nhà tài trợ

Alex Francis

Nhà tài trợ

Amy H

Nhà tài trợ

Mike Amundsen

Nhà tài trợ

Mike Herbert

Nhà tài trợ

Rich Siegel

Nhà tài trợ

Kristina Caplin

Nhà tài trợ

Margarita Estévez-Abe

Nhà tài trợ

David Slifka

Nhà tài trợ

Ben Knox

Nhà tài trợ

Leslie Burns

Nhà tài trợ

heidi tandy

Nhà tài trợ

Stephen Sherman

Nhà tài trợ

Fedor Indutny

Nhà tài trợ

David P

Nhà tài trợ

Chad Ohman

Nhà tài trợ

Jason CranfordTeague

Nhà tài trợ

Jack Krooss

Nhà tài trợ

Preston Austin

Nhà tài trợ

Bo Brinkman

Nhà tài trợ

Joshua Go

Nhà tài trợ

Ken F

Nhà tài trợ

Brian Sletten

Nhà tài trợ

Philip Nelson

Nhà tài trợ

Rick Ballard

Nhà tài trợ

norden.social

Nhà tài trợ

David Gelphman

Nhà tài trợ

Klint Finley

Nhà tài trợ

Robert

Nhà tài trợ

RP Glover

Nhà tài trợ

K.C. Mead-Brewer

Nhà tài trợ

Deborah Schutz

Nhà tài trợ

George Justin Merrell

Nhà tài trợ

Dj Padzensky

Nhà tài trợ

John Kerl

Nhà tài trợ

Dragos Ristache

Nhà tài trợ

David Hoeffer

Nhà tài trợ

Jason Molenda

Nhà tài trợ

Thomas Kuck

Nhà tài trợ

Hong Minhee (洪 民憙)

Nhà tài trợ

Christian Lawson-Perfect

Nhà tài trợ

Benjamin Spider

Nhà tài trợ

Stephen Tures

Nhà tài trợ

David Walluscheck

Nhà tài trợ

GoatsLive

Nhà tài trợ

Todd Thomas

Nhà tài trợ

Dana Blankenhorn

Nhà tài trợ

Stephen Repetski

Nhà tài trợ

Gren Elliot

Nhà tài trợ

Joshua Buermann

Nhà tài trợ

Sean Wolter

Nhà tài trợ

Florian Marquardt

Nhà tài trợ

Seriallos

Nhà tài trợ

Donald Robb

Nhà tài trợ

Jaz-Michael King

Nhà tài trợ

Nolan Lawson

Nhà tài trợ

Marian Dörk

Nhà tài trợ

Robin Mayorga

Nhà tài trợ

Leif Halldor Asgeirsson

Nhà tài trợ

Josef Kenny

Nhà tài trợ

Matthieu Herrb

Nhà tài trợ

Kenneth Ken Sugar

Nhà tài trợ

Joe McLaughlin

Nhà tài trợ

Koya Matsuo

Nhà tài trợ

Akihiko Odaki

Nhà tài trợ

Austin Putman

Nhà tài trợ

Nicolas Morel

Nhà tài trợ

Chris Hanson

Nhà tài trợ

Jonathan Cremin

Nhà tài trợ

Jan Krutisch

Nhà tài trợ

Mikayla

Nhà tài trợ

Kevin Yank

Nhà tài trợ

Landy Manderson

Nhà tài trợ

Richard Minerich

Nhà tài trợ

Jon Dubovsky

Nhà tài trợ

Wilkie

Nhà tài trợ

Jacqueline Button

Nhà tài trợ

Aaron Harpole

Nhà tài trợ

Kyle R Kingsbury

Nhà tài trợ

Walter Ebert

Nhà tài trợ

Patrick Gibson

Nhà tài trợ

Gen Knoxx

Nhà tài trợ

snorpey

Nhà tài trợ

Daniel Appelquist

Nhà tài trợ

Jonas Wisser

Nhà tài trợ

Tassels

Nhà tài trợ

Laurie Voss

Nhà tài trợ

Florian Friedrich

Nhà tài trợ

Lee Starnes

Nhà tài trợ

Tanatoes

Nhà tài trợ

Bal

Nhà tài trợ

Martin Tithonium

Nhà tài trợ

Aaron Williamson

Nhà tài trợ

James Brown

Nhà tài trợ

Tomoyuki Sato

Nhà tài trợ

Johannes Brakensiek

Nhà tài trợ

Daniel Lowe

Nhà tài trợ

Ray

Nhà tài trợ

Theodore

Nhà tài trợ

dffjhsdfhds

Nhà tài trợ

Steven D. Miller

Nhà tài trợ

Tom Chappell

Nhà tài trợ

KJ

Nhà tài trợ

Joseph Agreda

Nhà tài trợ

aledjones

Nhà tài trợ

Moritz Dietz

Nhà tài trợ

Rai

Nhà tài trợ

Dinah from Kabalor

Nhà tài trợ

Mars Hall

Nhà tài trợ

Kai Engert

Nhà tài trợ

Colin Mahns

Nhà tài trợ

Merijn

Nhà tài trợ

Rob Napier

Nhà tài trợ

lisa church

Nhà tài trợ

Zachary Waldowski

Nhà tài trợ

Philip Borenstein

Nhà tài trợ

Claudio Cicali

Nhà tài trợ

Christian

Nhà tài trợ

Cycilng Weather

Nhà tài trợ

Lars Marowsky-Brée

Nhà tài trợ

Basix

Nhà tài trợ

Jan Zenkner

Nhà tài trợ

Michael Hager

Nhà tài trợ

Donald L Lambert

Nhà tài trợ

Andrew Collins

Nhà tài trợ

Zoe Nolan

Nhà tài trợ

Paweł Klebba

Nhà tài trợ

Trijks

Nhà tài trợ

James Smith

Nhà tài trợ

Jeroen Ruigrok van der Werven

Nhà tài trợ

Mark W. Gabby-Li

Nhà tài trợ

Alexander (Sasha) Wait Zaranek

Nhà tài trợ

David Hamby

Nhà tài trợ

Łukasz Langa

Nhà tài trợ

Jochen Bachmann

Nhà tài trợ

AndSoOn

Nhà tài trợ

Mario Witte

Nhà tài trợ

Szabo Rozalia

Nhà tài trợ

metamine.de

Nhà tài trợ

Lisa

Nhà tài trợ

Andrus Challiersen

Nhà tài trợ

Benjamin Hagemann

Nhà tài trợ

Frit Jof

Nhà tài trợ

Zef Hemel

Nhà tài trợ

Stephen Moseley

Nhà tài trợ

applaudity

Nhà tài trợ

Santiago Lema

Nhà tài trợ

Stefan Eilers

Nhà tài trợ

Laurent Sansonetti

Nhà tài trợ

Robert Manigk

Nhà tài trợ

Dominik Bieber

Nhà tài trợ

Thorsten von Vietinghoff

Nhà tài trợ

Bernhard E. Reiter

Nhà tài trợ

Lukas Komischke

Nhà tài trợ

Julien-Pierre Avérous

Nhà tài trợ

Benedikt Deicke

Nhà tài trợ

oetgrunnen

Nhà tài trợ

Dagmawi Elehu

Nhà tài trợ

Jürgen Zangerl

Nhà tài trợ

Sumaro

Nhà tài trợ

Norman Rzepka

Nhà tài trợ

James O'Gorman

Nhà tài trợ

Filip Hracek

Nhà tài trợ

Markus Hamid

Nhà tài trợ

Andrea Kamphuis

Nhà tài trợ

Arcus92

Nhà tài trợ

Martin Hartwig

Nhà tài trợ

Somnius

Nhà tài trợ

Joe McIntyre

Nhà tài trợ

Jörg Jans

Nhà tài trợ

Marc Nagels-Durand

Nhà tài trợ

Andreas Christaras

Nhà tài trợ

Tomaz Muraus

Nhà tài trợ

Toni Aittoniemi

Nhà tài trợ

hangfire

Nhà tài trợ

Hans-Peter Zorn

Nhà tài trợ

Thomas Much

Nhà tài trợ

Helene

Nhà tài trợ

Elmar Athmer

Nhà tài trợ

Thomas Blechschmidt Blechschmidt

Nhà tài trợ

James McDermott

Nhà tài trợ

Maximilian Kaiser

Nhà tài trợ

MugabushakaM

Nhà tài trợ

Dave Wood

Nhà tài trợ

Georg Ramer

Nhà tài trợ

HummingSwordsman

Nhà tài trợ

Tapio Liller

Nhà tài trợ

Martijn Dashorst

Nhà tài trợ

Doug Tabacco

Nhà tài trợ

Florian Gnägi

Nhà tài trợ

Fakstate

Nhà tài trợ

Ron Wehrens

Nhà tài trợ

Yixiao Wen

Nhà tài trợ

Ramsey Haddad

Nhà tài trợ

Mario Escamilla

Nhà tài trợ

Lisi Hocke

Nhà tài trợ

Christine Bell

Nhà tài trợ

Cllr Richard Kemp

Nhà tài trợ

Sean Jones

Nhà tài trợ

John Montgomery

Nhà tài trợ

Lance Walton

Nhà tài trợ

Jay Steen

Nhà tài trợ

Ben Curthoys

Nhà tài trợ

Richard Knott

Nhà tài trợ

Electron Dance

Nhà tài trợ

Simon Wilcox

Nhà tài trợ

Eric Burger

Nhà tài trợ

Simon Hohl

Nhà tài trợ

Sebastian Carter

Nhà tài trợ

Ruediger Gad

Nhà tài trợ

Stéphane Huart

Nhà tài trợ

Paul Krischer

Nhà tài trợ

Radiant Flux

Nhà tài trợ

Joop van den Eijnde

Nhà tài trợ

Thomas Schmall

Nhà tài trợ

Andreas Simon

Nhà tài trợ

Ben Stevens

Nhà tài trợ

Timm RotHorseKid

Nhà tài trợ

Jan Sobolewski

Nhà tài trợ

Emma Laurijssens van Engelenhoven

Nhà tài trợ

Jannik

Nhà tài trợ

Rowan Manning

Nhà tài trợ

Thomas Mayer

Nhà tài trợ

Phil Lee

Nhà tài trợ

Florian Schwalm

Nhà tài trợ

Astrid Sawatzky

Nhà tài trợ

Keith Marshall

Nhà tài trợ

Boris Barbour

Nhà tài trợ

dirvo

Nhà tài trợ

Sebastian Mauer

Nhà tài trợ

Saskia Esken

Nhà tài trợ

Max Petras

Nhà tài trợ

Sebastian Gräßl

Nhà tài trợ

Justin Stach

Nhà tài trợ

glyn moody

Nhà tài trợ

Simon Wolf

Nhà tài trợ

Dirk M

Nhà tài trợ

Hendrik Klindworth

Nhà tài trợ

Tom Stafford

Nhà tài trợ

Christoph Lechleitner

Nhà tài trợ

Askill Halse

Nhà tài trợ

Alain Rivet

Nhà tài trợ

Frepa

Nhà tài trợ

g1ll1gan

Nhà tài trợ

Gregor

Nhà tài trợ

Gjalt-Jorn Peters

Nhà tài trợ

Bernhard Becker

Nhà tài trợ

Michael

Nhà tài trợ

Maarten Sneep

Nhà tài trợ

illumi241

Nhà tài trợ

Dick Nieuwenhuis

Nhà tài trợ

Teemu Leinonen

Nhà tài trợ

Alex Botzki

Nhà tài trợ

Stefan Urbat

Nhà tài trợ

Jan

Nhà tài trợ

Martin Schmitt

Nhà tài trợ

Samsonite

Nhà tài trợ

Dave Addison

Nhà tài trợ

Stefan Czerniawski

Nhà tài trợ

Martin

Nhà tài trợ

Kaj Leers

Nhà tài trợ

Tim Zöller

Nhà tài trợ

Wolfgang Maas

Nhà tài trợ

Simon Rührschneck

Nhà tài trợ

Joerg M.

Nhà tài trợ

Robin Hüskes

Nhà tài trợ

Ángel García Menéndez

Nhà tài trợ

Jan Timm

Nhà tài trợ

Aeroid

Nhà tài trợ

Rachel Greenham

Nhà tài trợ

Jyoti Mishra

Nhà tài trợ

Antti-Juhani Kaijanaho

Nhà tài trợ

Uwe S.

Nhà tài trợ

Hiro

Nhà tài trợ

Wilfred Rubens

Nhà tài trợ

brotbuexe

Nhà tài trợ

Daniél Kretschmar

Nhà tài trợ

David Tanzer

Nhà tài trợ

Axel Antoni

Nhà tài trợ

Adam Fowler

Nhà tài trợ

Simon Waight

Nhà tài trợ

Maximilian Hoffmann

Nhà tài trợ

Edward Barrow

Nhà tài trợ

Sebastian Bayer

Nhà tài trợ

Aki Tuomi

Nhà tài trợ

Conflux

Nhà tài trợ

Brook Miles

Nhà tài trợ

Julien Roncaglia

Nhà tài trợ

Peter N Lewis

Nhà tài trợ

Andreas Micklei

Nhà tài trợ

NetworkString

Nhà tài trợ

David Matthewman

Nhà tài trợ

Mike Schuette

Nhà tài trợ

Beat

Nhà tài trợ

Christian Kündig

Nhà tài trợ

Valeri Sokolov

Nhà tài trợ

JASON MEADEN

Nhà tài trợ

Michael Schneider

Nhà tài trợ

Drakon

Nhà tài trợ

Damien Solimando

Nhà tài trợ

Stefan Laser

Nhà tài trợ

Peter Misak

Nhà tài trợ

Martin

Nhà tài trợ

Pu der Zucker

Nhà tài trợ

Heidi Schall

Nhà tài trợ

Khaled Blah

Nhà tài trợ

Jaanus Kase

Nhà tài trợ

Axel Rauschmayer

Nhà tài trợ

Norman Walsh

Nhà tài trợ

Jason Alvey

Nhà tài trợ

David O'Brien

Nhà tài trợ

Benjamin Gutzmann

Nhà tài trợ

Jonah Aragon

Nhà tài trợ

Rebecca Labram

Nhà tài trợ

Stephen Godwin

Nhà tài trợ

Andy Burke

Nhà tài trợ

GT

Nhà tài trợ

Leif Lindholm

Nhà tài trợ

Max Desiatov

Nhà tài trợ

Alexandre Mutel

Nhà tài trợ

Buffadoo BV

Nhà tài trợ

Simon Usherwood

Nhà tài trợ

Malcolm Bastien

Nhà tài trợ

Rob Whittaker

Nhà tài trợ

Martin

Nhà tài trợ

Sarah Morton

Nhà tài trợ

Ian

Nhà tài trợ

Malcolm Porter

Nhà tài trợ

Filippo Valsorda

Nhà tài trợ

David Levinson

Nhà tài trợ

David Lowry

Nhà tài trợ

Ben T

Nhà tài trợ

Michael Keith

Nhà tài trợ

mr sterile Assembly

Nhà tài trợ

Florian Eichberger

Nhà tài trợ

Mark Bennett

Nhà tài trợ

Ryan Schultz

Nhà tài trợ

JensK

Nhà tài trợ

Morten Skaaning

Nhà tài trợ

Nicolay Doytchev

Nhà tài trợ

Halfdan Reschat

Nhà tài trợ

Julian Thome

Nhà tài trợ

Travis Smith

Nhà tài trợ

Transit Toronto

Nhà tài trợ

Guy English

Nhà tài trợ

Andrew Watson

Nhà tài trợ

Joukyuu

Nhà tài trợ

Michael Bethke

Nhà tài trợ

Daniel D

Nhà tài trợ

Barb MacLean

Nhà tài trợ

Matthías Páll Gissurarson

Nhà tài trợ

Keiko Okushi

Nhà tài trợ

TriciaB

Nhà tài trợ

Peter Kahn

Nhà tài trợ

Antonio Paez

Nhà tài trợ

Benjamin Sanderson

Nhà tài trợ

Øyvind Solheim

Nhà tài trợ

Carl Andreas Myrland

Nhà tài trợ

Luna Vives

Nhà tài trợ

Vincent Janelle

Nhà tài trợ

Mimi

Nhà tài trợ

Rickard Andersson

Nhà tài trợ

Alexander Olofsson

Nhà tài trợ

Stefan Hojer

Nhà tài trợ

Elisabeth

Nhà tài trợ

Anna Filina

Nhà tài trợ

Les Lore

Nhà tài trợ

Audrey Cormier

Nhà tài trợ

Sébastian Méric de Bellefon

Nhà tài trợ

James Mayer

Nhà tài trợ

John Francis

Nhà tài trợ

Philip Bussmann

Nhà tài trợ

jose mendoza

Nhà tài trợ

Doug Hill

Nhà tài trợ

Michael Stanclift

Nhà tài trợ

Claes de Vreese

Nhà tài trợ

Andy Gibson

Nhà tài trợ

Michael

Nhà tài trợ

Joan Combs Durso

Nhà tài trợ

Adrian Sampson

Nhà tài trợ

invalidname

Nhà tài trợ

Andrew Nuckols

Nhà tài trợ

David Boles

Nhà tài trợ

Andrew Hinton

Nhà tài trợ

Vimala Pasupathi

Nhà tài trợ

Robert R George

Nhà tài trợ

Smitty Halibut

Nhà tài trợ

Robert Sigler

Nhà tài trợ

Hynek Schlawack

Nhà tài trợ

Eric

Nhà tài trợ

Gabriel Banfalvi

Nhà tài trợ

oskar contreras

Nhà tài trợ

Christoffer S.

Nhà tài trợ

Gio C

Nhà tài trợ

Kyle Pauley

Nhà tài trợ

David Wilburn

Nhà tài trợ

Ian

Nhà tài trợ

Paul Mietz Egli

Nhà tài trợ

Adam Hertz

Nhà tài trợ

Jim Fenton

Nhà tài trợ

Michelle Murphy

Nhà tài trợ

Peter Mueller

Nhà tài trợ

Chris Bogart

Nhà tài trợ

Tom Cole

Nhà tài trợ

Ilmari Karonen

Nhà tài trợ

James O Luke

Nhà tài trợ

David Ribes

Nhà tài trợ

Mark Igra

Nhà tài trợ

Marc Hoffmann

Nhà tài trợ

Karoy Lorentey

Nhà tài trợ

Fiona Dawson & Kevin Krautle

Nhà tài trợ

Tom Spettigue

Nhà tài trợ

Joshua Smith

Nhà tài trợ

stepped pyramids

Nhà tài trợ

Sylvia Pesek

Nhà tài trợ

Glen Campbell

Nhà tài trợ

Martin Atkins

Nhà tài trợ

Zachary Tan

Nhà tài trợ

Mark Tareshawty

Nhà tài trợ

Michael Hill

Nhà tài trợ

Greg Price

Nhà tài trợ

Kenneth Iseli

Nhà tài trợ

Joel

Nhà tài trợ

David Cuthbert

Nhà tài trợ

Amy

Nhà tài trợ

Mark Johnson

Nhà tài trợ

Lucas

Nhà tài trợ

Ben Johnson

Nhà tài trợ

Justin du Coeur

Nhà tài trợ

Thom Slattery

Nhà tài trợ

marasawr

Nhà tài trợ

Andrea Miller

Nhà tài trợ

Paul Stoffregen

Nhà tài trợ

Edo Amin

Nhà tài trợ

Henner Zeller

Nhà tài trợ

Steven Rush

Nhà tài trợ

Shawn M. Jones

Nhà tài trợ

Stefan Mall

Nhà tài trợ

Mike Prorock

Nhà tài trợ

Paul Harper

Nhà tài trợ

Brooks Brown

Nhà tài trợ

Sascha

Nhà tài trợ

James Shore

Nhà tài trợ

John Havard

Nhà tài trợ

Mike & Wendy Murphy

Nhà tài trợ

Peter Murray

Nhà tài trợ

Matt Kulka

Nhà tài trợ

Froilan Irizarry

Nhà tài trợ

Joe Beirne

Nhà tài trợ

Grant Hutchins

Nhà tài trợ

Gwynæ

Nhà tài trợ

Sean Leach

Nhà tài trợ

elliot

Nhà tài trợ

Jeffrey Mallozzi

Nhà tài trợ

Diane Patterson

Nhà tài trợ

Jacob Tender

Nhà tài trợ

Dragontrapper

Nhà tài trợ

Cody Brumfield

Nhà tài trợ

Sandy Gottstein

Nhà tài trợ

Sheldon Chang

Nhà tài trợ

Ruchira

Nhà tài trợ

Camwyn

Nhà tài trợ

MJH

Nhà tài trợ

Noah Shachtman

Nhà tài trợ

Jeff Sonstein

Nhà tài trợ

Colin

Nhà tài trợ

James JD Long

Nhà tài trợ

Prios

Nhà tài trợ

Gillian Rodger

Nhà tài trợ

Bill W

Nhà tài trợ

Bart Ledoux

Nhà tài trợ

LorieJCall

Nhà tài trợ

Jeff Graham

Nhà tài trợ

Derek Konigsberg

Nhà tài trợ

Dustin Schoenbrun

Nhà tài trợ

iDueti

Nhà tài trợ

Pascal Mermoz

Nhà tài trợ

Kevin

Nhà tài trợ

NuisanceFactor

Nhà tài trợ

Nathan Stine

Nhà tài trợ

Peter Gassner

Nhà tài trợ

Bacall

Nhà tài trợ

Amy Nelson

Nhà tài trợ

Chris Barnes

Nhà tài trợ

Zachary Wander

Nhà tài trợ

Maarten

Nhà tài trợ

Lucas charles

Nhà tài trợ

Adriana Jara

Nhà tài trợ

Dmitriy

Nhà tài trợ

Skorgu

Nhà tài trợ

Nicholas Mitchell

Nhà tài trợ

Casey Peel

Nhà tài trợ

Jon Lebkowsky

Nhà tài trợ

Rand

Nhà tài trợ

Andrew Tergis

Nhà tài trợ

Stonewall Ballard

Nhà tài trợ

Eric Lee

Nhà tài trợ

Ken Adams

Nhà tài trợ

Sudharshan Sreenivasan

Nhà tài trợ

Adam Michel

Nhà tài trợ

Paige Roberts

Nhà tài trợ

Thalience

Nhà tài trợ

V4r0

Nhà tài trợ

Ian Marsh

Nhà tài trợ

Noah Petherbridge

Nhà tài trợ

Gaythia Weis

Nhà tài trợ

John Gruber

Nhà tài trợ

Miguel de Icaza

Nhà tài trợ

Lucas Colton

Nhà tài trợ

Brian Habecker

Nhà tài trợ

Ronaldo Nascimento

Nhà tài trợ

yeswap

Nhà tài trợ

Stevoisiak

Nhà tài trợ

Jonas S. Trostle

Nhà tài trợ

Alex Vranas

Nhà tài trợ

Steve Washington

Nhà tài trợ

Dan Gohman

Nhà tài trợ

Elliott Teters

Nhà tài trợ

Al Steffen

Nhà tài trợ

Tomás Eoin Ó Laoghóg

Nhà tài trợ

Steve Grathwohl

Nhà tài trợ

Marco Arment

Nhà tài trợ

Junilu Lacar

Nhà tài trợ

glykhol

Nhà tài trợ

Michael B Johnson

Nhà tài trợ

Brian MacDonald

Nhà tài trợ

Hawaiianeye797

Nhà tài trợ

Amy M. Jimenez

Nhà tài trợ

Christopher Agocs

Nhà tài trợ

Solveig LaTurner

Nhà tài trợ

Anthony Corsentino

Nhà tài trợ

David

Nhà tài trợ

Karendipitee

Nhà tài trợ

Sven A. Schmidt

Nhà tài trợ

Allyne Mills

Nhà tài trợ

Ben Gottlieb

Nhà tài trợ

Jeanne Boyarsky

Nhà tài trợ

Carl Angoli

Nhà tài trợ

Jeff Dlouhy

Nhà tài trợ

Jeff Atwood

Nhà tài trợ

Al Shaw

Nhà tài trợ

deeje cooley

Nhà tài trợ

Jason Moore

Nhà tài trợ

Joshua Russo

Nhà tài trợ

Bryan Culbertson

Nhà tài trợ

George DeMet

Nhà tài trợ

Sean McCullough

Nhà tài trợ

Isaac

Nhà tài trợ

Charles Castleberry

Nhà tài trợ

Ken Gold

Nhà tài trợ

Brian Kariger

Nhà tài trợ

Alan Boyle

Nhà tài trợ

Jeremy Osborn

Nhà tài trợ

Rob

Nhà tài trợ

wankelmut

Nhà tài trợ

iamliam

Nhà tài trợ

Bastian

Nhà tài trợ

Douglas

Nhà tài trợ

Isaac Clerencia

Nhà tài trợ

Skott Klebe

Nhà tài trợ

I-Fan Chen

Nhà tài trợ

Michael Cohen

Nhà tài trợ

Brandon Jones

Nhà tài trợ

Dan Hon

Nhà tài trợ

Dan Nadir

Nhà tài trợ

Rootfake

Nhà tài trợ

Cornelia Schaniel

Nhà tài trợ

Jeff Jarvis

Nhà tài trợ

Aaron Oneal

Nhà tài trợ

Barry Solow

Nhà tài trợ

Pat Feeley

Nhà tài trợ

Kevin Kryndson

Nhà tài trợ

Benson Schliesser

Nhà tài trợ

Brandon High @bh@pdx.sh

Nhà tài trợ

Mike Moreno

Nhà tài trợ

Sandra Wusterbarth Brown

Nhà tài trợ

Santino Rizzo

Nhà tài trợ

Brandon Dimcheff

Nhà tài trợ

Bruinsensei

Nhà tài trợ

Lila Ralston

Nhà tài trợ

Ask Leo!

Nhà tài trợ

Adrian Cockcroft

Nhà tài trợ

Luis Castaneda

Nhà tài trợ

Ryan

Nhà tài trợ

snackattack

Nhà tài trợ

rotopenguin

Nhà tài trợ

Dean Eckles

Nhà tài trợ

Andy West

Nhà tài trợ

R Unkefer

Nhà tài trợ

Perrine Crampton

Nhà tài trợ

Zac

Nhà tài trợ

Mary Ann D. Brow

Nhà tài trợ

Baxter Brunello

Nhà tài trợ

Lazaro Pereira

Nhà tài trợ

Steven Woolgar

Nhà tài trợ

5mincrush

Nhà tài trợ

Scott Durham

Nhà tài trợ

Clark Jacobsohn

Nhà tài trợ

Carsten Franke

Nhà tài trợ

Claude Paugh

Nhà tài trợ

Zachary T Pruckowski

Nhà tài trợ

Tim Trautmann

Nhà tài trợ

Steve Riggins

Nhà tài trợ

Jochen Wolters

Nhà tài trợ

Amy Marschall

Nhà tài trợ

Sean OFarrell

Nhà tài trợ

Greg Maxwell

Nhà tài trợ

Joseph Kinyon

Nhà tài trợ

John Blessing

Nhà tài trợ

Jake Donham

Nhà tài trợ

Andrew E

Nhà tài trợ

Shawn Seaks

Nhà tài trợ

John Weglein

Nhà tài trợ

Goutham Balaraman

Nhà tài trợ

Michael Fisher

Nhà tài trợ

Sergio Aguayo

Nhà tài trợ

Nick Mathewson

Nhà tài trợ

Paul Kite

Nhà tài trợ

Daniel Freedman

Nhà tài trợ

gribble

Nhà tài trợ

Noraneko

Nhà tài trợ

Ariel M. Viale

Nhà tài trợ

Gabriel Bassett

Nhà tài trợ

David Nelson

Nhà tài trợ

James F.

Nhà tài trợ

Boris Bäsler

Nhà tài trợ

Aaron Philipp

Nhà tài trợ

Talya

Nhà tài trợ

Matthew Martin

Nhà tài trợ

William Beegle

Nhà tài trợ

Aaron Patterson

Nhà tài trợ

Kim Kuhlman

Nhà tài trợ

Timothy Orling

Nhà tài trợ

Boots

Nhà tài trợ

ashphy

Nhà tài trợ

Ben Mitchell

Nhà tài trợ

Elisabeth Hendrickson

Nhà tài trợ

DONNA DEVINE

Nhà tài trợ

Jack Hardcastle

Nhà tài trợ

Josh Holden

Nhà tài trợ

David Dittmar

Nhà tài trợ

Jon Lunman

Nhà tài trợ

Reid Branson

Nhà tài trợ

Ben Boyd

Nhà tài trợ

Britt Raybould

Nhà tài trợ

Caleb Jaffa

Nhà tài trợ

Cecile Ane

Nhà tài trợ

Bob O'Shaughnessy

Nhà tài trợ

Susanne Amberg

Nhà tài trợ

Mike English

Nhà tài trợ

Paul van Gulick

Nhà tài trợ

Justin Christian

Nhà tài trợ

Joseph Lamoree

Nhà tài trợ

Brentley Jones

Nhà tài trợ

Jesse Wilson

Nhà tài trợ

Stefan Habel

Nhà tài trợ

Leo Mehlig

Nhà tài trợ

Jean-Denis Caron

Nhà tài trợ

Thomas Ricouard

Nhà tài trợ

Jeff Grigg

Nhà tài trợ

James Mitchell

Nhà tài trợ

Sébastien Vigneau

Nhà tài trợ

Inautilo

Nhà tài trợ

Chris Donnelly

Nhà tài trợ

Mark Jeromin

Nhà tài trợ

Joe Brockmeier

Nhà tài trợ

Paul Tiarks

Nhà tài trợ

Brian Drell

Nhà tài trợ

Philip Cohen

Nhà tài trợ

Jessica Turner

Nhà tài trợ

Keith&Loretta

Nhà tài trợ

Carl Eberhard

Nhà tài trợ

James

Nhà tài trợ

jmd8800

Nhà tài trợ

Scott Sweeny

Nhà tài trợ

Eli Pariser

Nhà tài trợ

Jason Bellew

Nhà tài trợ

TheOtherStan

Nhà tài trợ

Jaana Dogan

Nhà tài trợ

Erik Reinbergs

Nhà tài trợ

Joshua Belanich

Nhà tài trợ

nell greenfieldboyce

Nhà tài trợ

Dan Yeaw

Nhà tài trợ

Heather Flanagan

Nhà tài trợ

GeneBean

Nhà tài trợ

Derek Batting

Nhà tài trợ

Chandler Carruth

Nhà tài trợ

Jay

Nhà tài trợ

Laura Langdon

Nhà tài trợ

Mike Stone

Nhà tài trợ

Michal Migurski

Nhà tài trợ

Dylan Wilbanks

Nhà tài trợ

Laura Escudé

Nhà tài trợ

Erin Eldridge

Nhà tài trợ

Jeremy

Nhà tài trợ

Patrick Logan

Nhà tài trợ

TrillionB

Nhà tài trợ

Michael Frederickson

Nhà tài trợ

Kevin v

Nhà tài trợ

Keith Axline

Nhà tài trợ

Austin Godber

Nhà tài trợ

Crash_Test

Nhà tài trợ

Ximena Contreras

Nhà tài trợ

Joe Crawford

Nhà tài trợ

William Smith

Nhà tài trợ

Rick Benavidez

Nhà tài trợ

Greg Whitehead

Nhà tài trợ

Jay Oyster

Nhà tài trợ

Christina Ferrin

Nhà tài trợ

Fabrice Florin

Nhà tài trợ

Tracy Peel

Nhà tài trợ

Cthos

Nhà tài trợ

Stephen Pitts

Nhà tài trợ

Peter Rojas

Nhà tài trợ

Raph Levien

Nhà tài trợ

Alex Mihailov

Nhà tài trợ

Jurjen Stellingwerff

Nhà tài trợ

Frank Hirtz

Nhà tài trợ

Francesca Maier

Nhà tài trợ

Ashur Cabrera

Nhà tài trợ

Timothy Perfitt

Nhà tài trợ

Norm Allington

Nhà tài trợ

David Chase

Nhà tài trợ

J

Nhà tài trợ

Sparr

Nhà tài trợ

Lesley Shashaty

Nhà tài trợ

Matt Dragon

Nhà tài trợ

Aaron Turon

Nhà tài trợ

Ontario Philip

Nhà tài trợ

Donna Snow

Nhà tài trợ

Stanton Miller

Nhà tài trợ

Gerhard Pfau

Nhà tài trợ

Cyd Harrell

Nhà tài trợ

Rose Anne Rudd

Nhà tài trợ

Renee Dechert

Nhà tài trợ

Steph Mack

Nhà tài trợ

K

Nhà tài trợ

john jensen

Nhà tài trợ

Lennart Koopmann

Nhà tài trợ

John Santel

Nhà tài trợ

John Watts

Nhà tài trợ

Clive

Nhà tài trợ

Mathias Huber

Nhà tài trợ

Tadeo D'Oria

Nhà tài trợ

Chip Chunkling is the dog now man

Nhà tài trợ

David Slack

Nhà tài trợ

Aaron Lord

Nhà tài trợ

Stephen Brennan

Nhà tài trợ

abe

Nhà tài trợ

Kyle

Nhà tài trợ

Joseph Morris

Nhà tài trợ

blami

Nhà tài trợ

Amy Louise Herndon

Nhà tài trợ

Mike Delos Reyes

Nhà tài trợ

Andrei Kucharavy

Nhà tài trợ

Richard Bairwell

Nhà tài trợ

L A Hosken

Nhà tài trợ

pdx.social admin

Nhà tài trợ

Jordan Eldredge

Nhà tài trợ

Dan

Nhà tài trợ

Michael Lelli

Nhà tài trợ

Bill Longabaugh

Nhà tài trợ

Darnell Clayton

Nhà tài trợ

Brandon Rohrer

Nhà tài trợ

Shawna Kaylor

Nhà tài trợ

Rachel Reddick

Nhà tài trợ

George D

Nhà tài trợ

Bennet Yee

Nhà tài trợ

Lucas Garron

Nhà tài trợ

Daniel Hulse

Nhà tài trợ

Anon Mouse

Nhà tài trợ

Dianne Hackborn

Nhà tài trợ

Andrew Seigner

Nhà tài trợ

Alexandra Kepner

Nhà tài trợ

Charles Gaba

Nhà tài trợ

Soupy

Nhà tài trợ

Bradley Keryan

Nhà tài trợ

Neil Wilson

Nhà tài trợ

Anirvan Chatterjee

Nhà tài trợ

colarusso

Nhà tài trợ

Amy Qualls

Nhà tài trợ

Brian Webster

Nhà tài trợ

Slaven Radic

Nhà tài trợ

Scott Michaud

Nhà tài trợ

Carolyn P Meinel

Nhà tài trợ

Matt

Nhà tài trợ

James Pistole

Nhà tài trợ

Jamie Houselog

Nhà tài trợ

Peter

Nhà tài trợ

Bryce3dKeygen.midi

Nhà tài trợ

charlie mcintosh

Nhà tài trợ

Robert Ramsdell

Nhà tài trợ

Nick Pontillo

Nhà tài trợ

Thomas Randolph

Nhà tài trợ

Ken Schafer

Nhà tài trợ

Laxbum

Nhà tài trợ

Max Goodhart

Nhà tài trợ

Michael Dalessio

Nhà tài trợ

Dale Mason

Nhà tài trợ

Frank Schilder

Nhà tài trợ

Nate Miller

Nhà tài trợ

Pat Leonard

Nhà tài trợ

Steve Slivka

Nhà tài trợ

Alex Hanna

Nhà tài trợ

Deb Nicholson

Nhà tài trợ

Nona

Nhà tài trợ

Charles Beckwith

Nhà tài trợ

Tim Kingman

Nhà tài trợ

Tom Lyon

Nhà tài trợ

Matthew Reinbold

Nhà tài trợ

Sharon Wilson

Nhà tài trợ

Paul Jacobson

Nhà tài trợ

Kevin Werbach

Nhà tài trợ

Dane Peterson

Nhà tài trợ

0x78

Nhà tài trợ

Phillip Rhodes

Nhà tài trợ

Evan Foster

Nhà tài trợ

Glenn Weiss

Nhà tài trợ

John Swope

Nhà tài trợ

Morxemplum

Nhà tài trợ

Tom Verbeure

Nhà tài trợ

Chris Orban

Nhà tài trợ

Peter Jones

Nhà tài trợ

John Athayde

Nhà tài trợ

CaffeineGod

Nhà tài trợ

Kristin Branson

Nhà tài trợ

errg

Nhà tài trợ

Effie Seiberg

Nhà tài trợ

Karl Erickson

Nhà tài trợ

Sara Delahan

Nhà tài trợ

Shelley Rusincovitch

Nhà tài trợ

Jason

Nhà tài trợ

Jocelyn A Dorgan

Nhà tài trợ

Deirdre Saoirse Moen

Nhà tài trợ

Josh Sutphin

Nhà tài trợ

Jennifer Smith

Nhà tài trợ

Dustin_00

Nhà tài trợ

Rick

Nhà tài trợ

Mike Fikes

Nhà tài trợ

Larry Johnson

Nhà tài trợ

Robert Mayfield

Nhà tài trợ

Stephen Hahn

Nhà tài trợ

Mark Loveless

Nhà tài trợ

Tom Jennings

Nhà tài trợ

Kurt Kremitzki

Nhà tài trợ

Craig

Nhà tài trợ

john woodward

Nhà tài trợ

Becca

Nhà tài trợ

Anicast

Nhà tài trợ

Kyle Starr

Nhà tài trợ

Dustin Hulm

Nhà tài trợ

Dalia

Nhà tài trợ

Erik Nygren

Nhà tài trợ

Sascha Haeberling

Nhà tài trợ

A.J. Vizedom

Nhà tài trợ

Premist

Nhà tài trợ

Geoffrey F. Green

Nhà tài trợ

Greg Hoeker

Nhà tài trợ

Kate Cox

Nhà tài trợ

Brian Lalonde

Nhà tài trợ

Rachel Frye

Nhà tài trợ

Shriram Krishnamurthi

Nhà tài trợ

Brandon

Nhà tài trợ

Sally McKee

Nhà tài trợ

Brandon

Nhà tài trợ

RoofPig

Nhà tài trợ

Chris Del Rosario

Nhà tài trợ

Tim Ritchey

Nhà tài trợ

Lisa Savage

Nhà tài trợ

Kevin Mitchell

Nhà tài trợ

Elliott

Nhà tài trợ

Michael T

Nhà tài trợ

Michael Leighton

Nhà tài trợ

Aleatha Parker-Wood

Nhà tài trợ

Joshua Ryan Smith

Nhà tài trợ

Scott Reilly

Nhà tài trợ

dave cox

Nhà tài trợ

Kevin P. Fleming

Nhà tài trợ

Sheldon M Rampton

Nhà tài trợ

Brandon Miller

Nhà tài trợ

Andrew M & Merren B

Nhà tài trợ

Peter Krupa

Nhà tài trợ

Tina

Nhà tài trợ

Mark Butler

Nhà tài trợ

Jenn Schiffer

Nhà tài trợ

Drew Cornutt

Nhà tài trợ

Joanna J

Nhà tài trợ

Brad James

Nhà tài trợ

Renpoo Tsukioka

Nhà tài trợ

Ken Hoyme

Nhà tài trợ

Jeff Scott

Nhà tài trợ

Shawn Johnson

Nhà tài trợ

vy

Nhà tài trợ

Lynn Grant

Nhà tài trợ

Ramiro Franco

Nhà tài trợ

Matt Hutchison

Nhà tài trợ

Laura McNamara

Nhà tài trợ

Ian Albert

Nhà tài trợ

Matt Pierce

Nhà tài trợ

Enrico Bianco

Nhà tài trợ

Josh Simmons

Nhà tài trợ

Andrew Holloway

Nhà tài trợ

T. Reid Lewis

Nhà tài trợ

northbound33

Nhà tài trợ

Jonathan Hartley

Nhà tài trợ

Vince Kimball

Nhà tài trợ

Thomas L Holaday

Nhà tài trợ

Dan Gillmor

Nhà tài trợ

John Prehn

Nhà tài trợ

Roja Bandari

Nhà tài trợ

Eli Perkins

Nhà tài trợ

Greg Brown

Nhà tài trợ

Matt

Nhà tài trợ

Russ Shanahan

Nhà tài trợ

Till Westmann

Nhà tài trợ

Thomas Knox

Nhà tài trợ

Adam Tilghman

Nhà tài trợ

John Baxter

Nhà tài trợ

James Lundblad

Nhà tài trợ

Laura Lemay

Nhà tài trợ

BarbaraKB

Nhà tài trợ

Clara McIver

Nhà tài trợ

Will Leisen

Nhà tài trợ

Neil Crane

Nhà tài trợ

Grep O'Matic

Nhà tài trợ

Matt Falcon

Nhà tài trợ

David Collins

Nhà tài trợ

Chris Hawkins

Nhà tài trợ

Robert Boyce

Nhà tài trợ

Michael Sweeney

Nhà tài trợ

John Spounias

Nhà tài trợ

Chris Lay

Nhà tài trợ

Derek Morr

Nhà tài trợ

Ajaya Agrawalla

Nhà tài trợ

Ch'Ih-Yu

Nhà tài trợ

Sheila Scarborough

Nhà tài trợ

Laurence Gonsalves

Nhà tài trợ

Robert Pennoyer

Nhà tài trợ

Steve

Nhà tài trợ

August Mueller

Nhà tài trợ

Andrea Powers

Nhà tài trợ

Jordan Ogren

Nhà tài trợ

Jonathan Pryor

Nhà tài trợ

Tyger Lemieux

Nhà tài trợ

Aaron Mahler

Nhà tài trợ

Nikky

Nhà tài trợ

Alex Guyot

Nhà tài trợ

Brian Raker

Nhà tài trợ

Joe Nobody

Nhà tài trợ

Robin Berjon-Berthezène

Nhà tài trợ

asf

Nhà tài trợ

Riley Howard

Nhà tài trợ

Brandon Kennedy

Nhà tài trợ

Repatriated and Disoriented

Nhà tài trợ

Tom Harrington

Nhà tài trợ

Lisa Brewster

Nhà tài trợ

Nathaniel

Nhà tài trợ

Curtis Frye

Nhà tài trợ

Kevin Porter

Nhà tài trợ

Marcus Summers

Nhà tài trợ

Kody (André F.)

Nhà tài trợ

Peter Link

Nhà tài trợ

Lucien Dupont

Nhà tài trợ

Caleb Hailey

Nhà tài trợ

Christine Evers

Nhà tài trợ

Brad Larson

Nhà tài trợ

Eojin Kim

Nhà tài trợ

Adam Honse

Nhà tài trợ

heitzd@gmx.ch

Nhà tài trợ

Adam Bethlehem

Nhà tài trợ

Dustin Brothers

Nhà tài trợ

Judson Dunn

Nhà tài trợ

Peter-Paul Koch

Nhà tài trợ

Landon Baine

Nhà tài trợ

mogaminsk

Nhà tài trợ

Mark Breivik

Nhà tài trợ

Elgenzay

Nhà tài trợ

Kat Lo

Nhà tài trợ

Dino Morelli

Nhà tài trợ

Simon Jarbrant

Nhà tài trợ

Julia Evans

Nhà tài trợ

Cezary Mikuła

Nhà tài trợ

Tatsuya Koishi

Nhà tài trợ

James

Nhà tài trợ

Paul Douglas

Nhà tài trợ

Marcos

Nhà tài trợ

Denis Julien

Nhà tài trợ

Anreiter.at

Nhà tài trợ

Richard Broekman

Nhà tài trợ

Paul M. Ellingwood

Nhà tài trợ

Jaehong Kang

Nhà tài trợ

Michael Handelman

Nhà tài trợ

Rune Stromsness

Nhà tài trợ

teslamint

Nhà tài trợ

Thomas Beduneau

Nhà tài trợ

Oscar Wouterse

Nhà tài trợ

Rodti MacLeary

Nhà tài trợ

Nunya Business

Nhà tài trợ

Cosphi

Nhà tài trợ

Jens Grochtdreis

Nhà tài trợ

Techognito

Nhà tài trợ

Ken Sims

Nhà tài trợ

Tom Anderson

Nhà tài trợ

Stefen Auris

Nhà tài trợ

Aaron Burrell

Nhà tài trợ

Don Cruse

Nhà tài trợ

Gebhard Hopfmüller

Nhà tài trợ

heybrgr

Nhà tài trợ

Gerrit Venema

Nhà tài trợ

Benti Gorlich

Nhà tài trợ

Holger Kuhlmey

Nhà tài trợ

jraedisch

Nhà tài trợ

Ludovic Dubost

Nhà tài trợ

Yoan Mollard

Nhà tài trợ

Alberto Cottica

Nhà tài trợ

Jakub Korab

Nhà tài trợ

Juha Sorva

Nhà tài trợ

Matthew

Nhà tài trợ

Miikka Koskinen

Nhà tài trợ

Han Kruiger

Nhà tài trợ

Aleksei Matiushkin

Nhà tài trợ

Kim Spence-Jones

Nhà tài trợ

mykter

Nhà tài trợ

Chong Yidong

Nhà tài trợ

Denis

Nhà tài trợ

Toshen

Nhà tài trợ

Timothee Besset

Nhà tài trợ

FK

Nhà tài trợ

Polykit

Nhà tài trợ

Jan Gray

Nhà tài trợ

Jonathan Pui

Nhà tài trợ

flexghost

Nhà tài trợ

Pete

Nhà tài trợ

Lee Posey

Nhà tài trợ

thepoliticalcat

Nhà tài trợ

Alex M

Nhà tài trợ

Jon Camfield

Nhà tài trợ

Dominic Hopton

Nhà tài trợ

Eyal Allweil

Nhà tài trợ

Bayard Brewin

Nhà tài trợ

Steve

Nhà tài trợ

Rory Mir

Nhà tài trợ

Jakan

Nhà tài trợ

Cowthulu

Nhà tài trợ

GT

Nhà tài trợ

Foster Forest

Nhà tài trợ

Christopher Kyle Horton

Nhà tài trợ

Pete Chui

Nhà tài trợ

Nikki Gordon-Bloomfield

Nhà tài trợ

Jared Gaut

Nhà tài trợ

Andrew Nortrup

Nhà tài trợ

John Behnke

Nhà tài trợ

Nick Gully

Nhà tài trợ

J. Bruce Hughes

Nhà tài trợ

Jim Tittsler

Nhà tài trợ

M Ruscetta

Nhà tài trợ

Donald Friedman

Nhà tài trợ

Thomas Kent

Nhà tài trợ

Florian Eckerstorfer

Nhà tài trợ

Michel Valdrighi

Nhà tài trợ

Vencabot

Nhà tài trợ

Kyle Brown

Nhà tài trợ

Patrick

Nhà tài trợ

Luis González Baixauli

Nhà tài trợ

Anthony Ercolano

Nhà tài trợ

Franklin Delano Stallone

Nhà tài trợ

Ramesh Gupta

Nhà tài trợ

Aayush Gupta

Nhà tài trợ

Aaron Stein

Nhà tài trợ

Tero Kankaanperä

Nhà tài trợ

Duncan

Nhà tài trợ

Fabien

Nhà tài trợ

Jon Koops

Nhà tài trợ

Ian Sudderth

Nhà tài trợ

Jim

Nhà tài trợ

Wayne Woodward

Nhà tài trợ

Steven Burnap

Nhà tài trợ

Dan Weese

Nhà tài trợ

Scott Andrews

Nhà tài trợ

Danny Zerkel

Nhà tài trợ

Chris

Nhà tài trợ

Ocana

Nhà tài trợ

Brravin_Raja (SectioningWatchHumanRights)

Nhà tài trợ

Andrew Faden

Nhà tài trợ

Rob Flickenger

Nhà tài trợ

Kote Isaev

Nhà tài trợ

Abby Fichtner

Nhà tài trợ

Markus Fritze

Nhà tài trợ

Marina Savashynskaya

Nhà tài trợ

Sergej Jaskiewicz

Nhà tài trợ

Tobias Braun

Nhà tài trợ

Kevin Herron

Nhà tài trợ

Huud Lopsd

Nhà tài trợ

Teravision Technologies

Tài trợ không có nghĩa là gây ảnh hưởng. Mastodon hoàn toàn độc lập.