Skip to main content
Tính năng nổi bật

Xác minh trên Mastodon

Xác minh danh tính trên Mastodon là dành cho tất cả mọi người. Dựa trên các tiêu chuẩn web mở, miễn phí bây giờ và mãi mãi.

An toàn bảo mật

Bạn không cần gửi tài liệu của mình ở bất cứ đâu, vì vậy không có khả năng chúng bị rò rỉ.

Cho tất cả mọi người

Bạn không cần phải là người nổi tiếng để xác minh danh tính của mình. Bạn chỉ cần có một trang web.

Phi tập trung

Không cần phải tin tưởng vào một cơ sở tập trung. Việc xác minh có thể được thực hiện thủ công bất cứ lúc nào.

Đéo có tích xanh

Danh tính không phải là một câu hỏi có hay không. Có rất ít cái tên thực sự độc đáo trên thế giới, vậy tại sao chỉ những cái tên nổi tiếng mới nhận được "có"? Tại Mastodon, chúng tôi không dựa vào tên hợp pháp và huy hiệu tích xanh. Thay vào đó, chúng tôi dựa trên thực tế là mọi người có thể được xác định bởi các trang web chính thức của họ.

Cách thực hiện

Đặt một liên kết đến hồ sơ Mastodon của bạn trên trang web của bạn. Quan trọng là liên kết phải có thuộc tính rel="me" trong đó. Kế tiếp, chỉnh sửa hồ sơ Mastodon của bạn và đặt địa chỉ trang web của bạn vào một trong bốn trường hồ sơ. Lưu hồ sơ lại, thế là xong!