Skip to main content
معرفی ویژگی

تأیید اعتبار روی ماستودون

اعتبارسنجی هویت در ماستودون برای همه است؛ مبتی بر معیارهای وب آزاد، اکنون و برای همیشه رایگان.

دوست حریم شخصی

نیازی نیست که سندی برای جایی بفرستید، در نتیجه احتمال لو رفتن‌شان هم از میان برداشته می‌شود.

برای همه

لازم نیست فرد مشهوری باشید تا هویت‌تان معتبر شناخته شود. کافی است که یک وبگاه یا صفحه وب برای خود داشته باشید.

نامتمرکز

نیازی به اعتماد یک مرجع مرکزی نیست. اعتبارسنجی می‌تواند در هر زمان به صورت دستی تأیید شود.

هیچ مدال آبی‌ای وجود ندارد

هویت، یک پرسش آری یا نه نیست. تنها چند نام کاملا منحصر به فرد در دنیا وجود دارند، پس چرا باید فقط یک شخص مشهور «بله» دریافت کند؟ روی ماستودون ما متکی به نام‌های قانونی و مدال آبی نیستیم. در عوض ما بر این حقیقت متکی هستیم که افراد می‌توانند با وبگاه‌های رسمی‌شان شناخته شوند.

به این شکل

پیوندی به نمایهٔ ماستودون‌تان در وبگاه یا صفحه وب خود قرار دهید. بخش مهم این است که این پیوند بایستی یک خصوصیت rel="me" در خود داشته باشد. سپس نمایهٔ ماستودون خود را ویرایش کرده و در یکی از چهار فیلد نمایه‌تان نشانی به وبگاه یا صفحه وب خود را درج کنید. همین و بس!